Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Sedliacka Dubová zastúpená starostom obce Mgr. Ladislavom Tomáňom oznamuje v súlade s ust. zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je: 39,12 %

Zoznam kandidátov na voľby prezidenta 16. marca 2019

Zverejnenie adresy elektronickej pošty na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR

Obec Sedliacka Dubová v zastúpení Mgr. Ladislavom Tomáňom, starostom obce, zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré boli určené na sobotu 16. marca 2019. Žiadosti posielajte na adresu: obec@sedliackadubová.sk

Pozvánka na dve víkendové (16. a 17. 2.) kultúrne akcie v obci

V sobotu popoludní vás pozývame na KARNEVAL

V nedeľu k nám po roku zavítajú divadelníci z Veličnej
17. 2. 2019 o 16:00 hodine v obecnom kultúrnom dome.

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

  Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hPrečítajte si celú informáciu (pdf)

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy