Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Informácie a dokumenty k referendu 21. 1. 2023

Obecný úrad zverejňuje v súlade s platnou právnou úpravou súvisiacou s referendom, ktoré bolo vyhlásené na sobotu 21. januára 2023 nasledovné informácie a dokumenty:

1) Vyhlásenie referenda prezidentkou SR (pdf)
2) Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (pdf)
3) Informácia o určení okrskov a volebných miestností v referende v obci (doc)
4) Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR (doc)
5) Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR (doc)

 

Uverejňujeme výsledky volieb v našej obci

Miestna volebná komisia v Sedliackej Dubovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
Volieb sa zúčastnilo 222 voličov, čo predstavuje 53,75 percentnú účasť.
Nižšie sú uverejnené aj informácie o tom, ako sme volili v obci do Žilinského samosprávneho kraja - VUC (poslancov a predsedu VUC).

Informácia o plnení VP za roky 2019 - 2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období dňa 26. 10. 2022 popri iných bodoch rokovania hodnotilo aj plnenie Volebného programu za roky 2019 – 2022. Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce dávajú tento dokument k dispozícii občanom ako informáciu a odpočet svojej činnosti za uplynulé štvorročné obdobie. Nový program na roky 2023 – 2026 predloží starosta s novozvolenými poslancami do konca roka 2022.

Informácia občanom pred sobotňajšími voľbami 29. 10. 2022

V sobotu, 29. 10. 2022 sa uskutočnia spojené voľby do samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov. Zoznamy kandidátov sme uverejnili na našej stránke už skôr. Teraz uverejňujeme:

Základné informácie ako postupovať pri voľbách vo volebnej miestnosti

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania – „Covidové hlasovanie“ 

POZVÁNKA na Posedenie s dôchodcami

POZVÁNKA
Obecný úrad v Sedliackej Dubovej pozýva na Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesicaca úcty k starším. Posedenie sa uskutoční vo štvrtok 27. 10. 2022 o 15.30 hod. v sále kultúrneho domu.

Zoznam kandidátov na župana a poslancov VUC

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja z a s i e l a 1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy