Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Kultúrno-spoločenské akcie na prelome rokov 2018 / 2019

Na prelome rokov pozývame občanov na plánované kultúrno-spoločenské akcie

Pred koncom roka 2018
25. 12. Vianočná jasličková akadémia detí v kostole
29. 12. Stolnotenisový turnaj
31. 12. Silvestrovský batôžkový ples (prihlásiť sa treba u Patrika Zrnčíka 0918 156027)

V novom roku 2019
06. 01. Turnaj v šachu a v dáme
19. 01. Lyžiarsky prechod chotárom, jubilejný 20. ročník
16. 02. Maškarný ples detí a rodičov
17. 02. Divadelné predstavenie ochotníkov z Veličnej

Vydali sme aktuálne, decembrové číslo Žiaru

Aktuálne - decembrové číslo Žiaru obsahuje aktuálne materiály týkajúce sa všetkých oblastí života v obci. Na obálke je Slovo na predvianočný čas od starostu obce. Vo vnútri nájdete informáciu o dvoch ostatných zasadnutiach obecného zastupiteľstva - starého v novembri a nového v decembri. Uverejňujeme informáciu o výsledkoch volieb od orgánov samosprávy. V čísle nájdete obvyklé rubriky, ako je spoločenská kronika a informácie o projektoch. V čísle sú informácie o DHZ, športe, novej knihe nášho rodáka prof. P. Colotku a mnohé ďalšie. Prečítajte - stiahnite si pdf verziu a prajeme príjemné čítanie.

Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v obci

Výsledky podľa Zápisnice miestnej volebnej komisie v Sedliackej Dubovej
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 11. 2018

Za starostu obce bol zvolený:
Mgr. Ladislav Tomáň

Za poslancov boli zvolení
Jozef Chajdiak, František Jedinák, Ing. Maroš Oršuliak, Ľudovít Strežo, Ing. Martin Šutý, Renáta Zrnčiková, 
Andrej Žufka,
 
Náhradníkmi sú:
Mgr. Róbert Holub, Ján Šutý, Ing. Ladislav Šutý, Ľudmila Šnapková, 

Plnenie volebného programu 2014 – 2018

 
V Y H O D N O T E N I E

V súvislosti so záverom volebného obdobia dávame občanom informáciu o plnení Volebného programu na roky 2014 – 2018, Dokument je vo formáte pdf.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy