Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Zmena spôsobu vývozu plastového odpadu

 

Vážení spoluobčania,

V našej obci ako aj v okolitých obciach sa od júla 2021 mení spôsob vývozu plastového odpadu. Vývoz bude prevádzaný priamo z domácností spred domov a to  z nových žltých plastových nádob, ktoré dostanú domácnosti  od obecného  úradu do bezplatného nájmu. Od zajtra  Vám budú rozvozené tieto 120 litrové plastové nádoby, ktoré sú určené len  na vývoz plastového odpadu. Vývoz plastov z týchto žltých nádob sa bude realizovať  jeden krát mesačne. Presný harmonogram bude na základe skúseností so zberom upravený.

Z tohto dôvodu posledný vývoz tých väčších  1100 litrových žltých kontajnerov ,ktoré sú rozmiestnené po obci bude zajtra 23. júna 2021  a  následne  budú  zo súčasných  stojísk odvezené.  Pri  obidvoch  bytovkách  ostáva pôvodný systém zberu plastov do 1100 litrových nádob.

Podnikateľské subjekty si v zmysle novelizovaného zákona o odpadoch musia uzatvoriť so zberovou spoločnosťou zmluvu o odbere plastového odpadu a zabezpečiť  k tomu nádobu.

Občania už teda budú plastový odpad dávať do malých žltých  120 l  ž nádob. Ktoré dostanú od obecného úradu a budú ich mať vo svojej domácnosti. Najbližší vývoz týchto  nových 120 litrových žltých nádob od domácností bude  v  termíne  13. až 15. júla 2021.

V prípade veľkého množstva plastového odpadu je možné odpad ukladať aj do plastových vriec, ktoré necháte pri plastovej nádobe. Veľkoobjemové plasty, ktoré nevojdú do nových nádob  môžete  umiestniť  v zbernom dvore.

Občania dostanú k tejto informácii formulár preberacieho protokoluešte podrobnejšie vysvetlenia v dokumentoch, ktoré im obecný úrad doručí spolu s novými žltými nádobami.

                                                                Obecný úrad

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Zmena spôsobu vývozu plastového odpadu