Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Informácia o plnení VP za roky 2019 - 2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období dňa 26. 10. 2022 popri iných bodoch rokovania hodnotilo aj plnenie Volebného programu za roky 2019 – 2022. Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce dávajú tento dokument k dispozícii občanom ako informáciu a odpočet svojej činnosti za uplynulé štvorročné obdobie. Nový program na roky 2023 – 2026 predloží starosta s novozvolenými poslancami do konca roka 2022.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Informácia o plnení VP za roky 2019 - 2022