Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výročná schôdza ZO JDS-klubu dôchodcov

zo_jsd

V nedeľu, 19. februára 2012 sa uskutočnila výročná schôdza Základnej organizácie JDS (Jednota dôchodcov na Slovensku) – klubu dôchodcov v obci. Za Okresnú organizáciu JDS v Dolnom Kubíne sa rokovania zúčastnil jej podpredseda Ing. Németh. Hlavným predmetom rokovania výročnej schôdze bolo vyhodnotenie činnosti za obdobie od predchádzajúcej schôdze, voľba nového výboru, revíznej komisie a plán činnosti na budúce obdobie.

Správu o činnosti predniesol predseda ZO JDS Mgr. Peter Havrila a predložil návrh plánu činnosti na roky 2012-2015. O hospodárení organizácie informovala hospodárka p. Mária Zajacová. V krátkej diskusii vystúpil Ing. Németh, ktorý informoval o činnosti Okresnej organizácie i vyšších orgánov JDS, ktoré sa snažia obhajovať záujmy seniorov na Slovensku. Za obec a prítomných poslancov obecného zastupiteľstva pozdravil rokovanie starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň, ktorý im poďakoval za aktívnu účasť na živote obce. V závere rokovania zvolili prítomní členovia staronový výbor ZO JDS na čele s doterajším predsedom Mgr. Petrom Havrilom.

Po skončení oficiálnej časti bolo kultúrno-spoločenské posedenie spojené s končiacimi fašiangami. Prítomní členovia ZO JDS i hostia pokračovali vo voľnej diskusii na spoločenské témy a v príjemnej atmosfére si aj spoločne zaspievali za sprievodu harmoniky. Podrobnejšiu informáciu o celej tejto akcii si budete môcť prečítať v najbližšom čísle obecného časopisu Žiar. (jk)

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Výročná schôdza ZO JDS-klubu dôchodcov