Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Pozvánka na posedenie seniorov

Obecný úrad v Sedliackej Dubovej vás pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozýva na Posedenie seniorov dňa 6. novembra (nedeľa) 2016 o 16:00 hodine v obecnom kultúrnom dome. O príjemnú atmosféru bude postarané občerstvením a programom.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

Obec Sedliacka Dubová so sídlom Sedliacka Dubová č.157 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Sedliackej Dubovej zo dňa 27.10.2016 zverejňuje:

zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk

na odkúpenie pozemkov (medzi sypárne) celkovo päť parciel.
Minimálna cena, za ktorú Obec Sedliacka Dubová ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti — pozemkov je stanovená vo výške 12,00 EUR (slovom: dvanásť eur) /m2.
Špecifické požiadavky: Úhrada celej kúpnej ceny pri podpise Kúpnej zmluvy (hotovosť, účet).
Kompletný zámer vrátane špecifikácie parciel a podmienky na predkladanie cenových ponúk si stiahnite vo formáte pdf.
Bližšie informácie môžete tiež získať na tel. č. 0903/550171 alebo osobne na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej.

COSMOS, ako bájny fénix vstáva z popola

Po dvadsiatich rokoch sa podujal Miroslav Rabčan oživiť v obci futbalový klub COSMOS. Mužstvo sa prihlásilo do 8. ligy a v priebehu jesene odohralo šesť zápasov. Štart bol úspešný. V prvom zápase v Beňadove mužstvo vyhralo dvoma gólmi proti jednému, ktorý strelilo hostiteľské mužstvo Beňadova. Celkovo naši futbalisti skončili po jesennej časti na piatom mieste zo siedmich mužstiev. Zo šiestich zápasov dva vyhrali a štyri skončili prehrou. Celkom sme dali päť gólov a šestnásť sme dostali. V zápasoch skóroval Miloš Polák 2x. Patrik Miklušek, Maroš Čupaj a Peter Miháľ strelili po jednom góle. Myslíme si, že to bolo dôstojné účinkovanie a budeme našim futbalistom fandiť v jarnej časti s prianím aby sa im zlepšovala forma a posunuli sa na priečke tabuľky vyššie.

Deň otvorených dverí Dubová Colonorum

24. septembra 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v kostolíku Kozmu a Damiána, ktorý už 19 rokov sanujú dobrovoľníci z projektu Dubová Colonorum. Za hojnej účasti občanov i dobrovoľníkov, ktorí sa na sanácii podieľajú sa v priebehu dopoludnia uskutočnila svätá omša, ktorú celebroval kňaz, rodák z obce vdp. Jozef Tomáň. Po nej vedúci projektu Erik Herceg informoval o výsledkoch práce v priebehu leta a účastníci si mohli pozrieť fotodokumentáciu postupujúcich prác i umeleckých fotografií kostolíka. Pri guláši, ktorí pripravili dobrovoľníci potom spoločne diskutovali s účastníkmi Dňa otvorených dverí o svojej činnosti i a plánoch do budúcnosti

Sedliacka Dubová z vtáčej perspektívy

Pozrite si video z aerovizuálnej prehliadky obce nasnímané z drona. Autorom je Michal ROSTAS - SOUNDVISION. Autor urobil takéto videa o viacerých obciach. Môžete si ich pozrieť na jeho You Tube kanáli.

 

Napriek nepriaznivému počasiu Deň obce 2016 prebehol úspešne

Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nás donútilo zmeniť miesto konania z futbalového ihriska do kultúrneho domu sa Deň obce tešil veľkému záujmu občanov. Obava, že bude malá účasť sa nenaplnila. Do tomboly sa predalo 400 lístkov a účastníci, bez zarátania účinkujúcich, prišli v počte viac ako 150, pričom sme videli, že boli aj z iných obcí, čo je tiež príjemné zistenie. Účastníci si pozreli pestrý kultúrny program a mohli si kúpiť občerstvenie a drobné suveníry (guláš bol zadarmo). Fotodokumentácia z priebehu dňa je už vo fotogalérii.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy