Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Novoročný turnaj v stolnom tenise

Novoročný turnaj v stolnom tenise sa uskutočnil 3. januára 2016 vo veľkej sále kultúrneho domu. Súťažilo 22 nadšencov stolného tenisu v 3. Kategóriách: žiaci, dospelí A a dospelí B.

Kategória žiaci (4 účastníci): 1. Andrea Oršuliaková, 2. Bronislava Brtošová, Michal Kuboš, 4. Adam Strežo
Kategória dospelí A (9 účastníkov): 1. Milan Hufnágel, 2. Patrik Zrnčík, 3. Ladislav Tomáň

Kategória dospelí B (9 účastníkov): 1. Ondrej Mikuška, 2. Peter Kuboš, 3. Stanislav Drbiak

Kultúrne, spoločenské a športové akcie na prelome rokov 2015 a 2016

27. 12. 2015 nedeľa – Divadlo
31. 12. 2015 štvrtok – Silvestrovský ples (prihlášky u Maroša Oršuliaka)
03. 01. 2016 nedeľa – Stolnotenisový turnaj
06. 01. 2016 streda – Šachový turnaj a dáma
16. 01. 2016 sobota – Lyžiarsky prechod chotárom
07. 02. 2016 nedeľa – Fašiangy v Kultúrnom dome o 17:00 hod.

Predvianočné číslo obecných novín Žiar

Tesne pred záverom roka sme vydali najnovšie číslo obecných novín v ktorých si môžete prečítať Pozdrav k Vianociam a do nového roka 2016 a štandardne uverejňujeme informácie obecného úradu o aktivitách a projektoch realizovaných v obci. V čísle je informácia o 1. ročníku súťaže Vybehni si Črťaž, o stretnutí so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, poďakovanie Farskej rady farníkom, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii farských objektov, šport a na zadnej strane obálky dve strany z kalendára na rok 2016 so stručnou históriou obce i farnosti. Noviny sú distribuované do každej domácnosti a stiahnuť si ich môžete i z obecnej internetovej stránky. Prajeme príjemné čítanie.

Návrh VZN o miestných daniach a poplatkoch

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sedliacka Dubová č. 1/2015 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bude prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2015. Stiahnite si navrhovaný dokument vo formáte word (doc).

Zverejnenie informácií k voľbám do NR SR v roku 2016

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňujeme informácie pre politické strany i občanov, voličov. V priloženom dokumente je adresa elektronickej pošty na oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do volebných komisií, internetová stránka s formulárom tlačiva a informáciami o náležitostiach, ktoré musí oznámenie obsahovať. Občania tu nájdu informácie o Elektronickej adrese na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a podmienky, ktoré treba splniť na jeho vydanie. Všetky podrobnosti si môžete pozrieť v priloženom dokumente (formát pdf).

Sadzobník poplatkov za prenájom objektov a inventár

Občania i ďalší záujemcovia si môžu na obecnom úrade prenajať priestory kultúrneho domu, športoviská i rôzny inventár podľa sadzobníka schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 12. júna 2015, ktorý nadobudol platnosť od 1. júla 2015. Všetky podrobnosti si môžete pozrieť v priloženom dokumente (formát pdf).

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy