Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

K výsledkom 1. ročníka súťaže Vybehni si Črťaž

Prvý ročník bežeckej súťaže (8. 11. 2015) Vybehni si Črťaž bol úspešný. Aktivita, ktorej iniciátorom bola Linda Laurinčíková, pritiahla do našej obce súťažiacich i zvedavcov, ktorí chceli byť svedkami zápolenia mužov i žien v kategóriách do 40 rokov a nad 40 rokov. Absolútnym víťazom preteku sa stal Ivan Pavlík z Turčianskych Teplíc s časom 22 minút a 53 sekúnd. Zo žien odbehla najlepší čas (26 minút a 8 sekúnd) Katarína Paulyniová z Martina. Fotografie z pretekov nájdete v obecnej fotogalérií.

Stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty starším

Každoročne si v závere roka pripomíname Mesiac úcty k starším. V tomto roku zorganizoval obecný úrad stretnutie seniorov 18. októbra 2015. K prítomným seniorom sa prihovoril starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň. Na stretnutí sa zúčastnil zástupca starostu František Jedinák a pracovníčka obecného úradu Mgr. Božena Strežová. Kultúrny program pre seniorov pripravili škôlkari našej Materskej školy pod vedením Marty Hudecovej a Mgr. Eleny Durdiakovej a žiaci z našej obce, ktorí chodia do Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Oravou, pod vedením Mgr. Zuzany Kubošovej. Fotografickú dokumentáciu z celej akcie si pozrite vo fotogalérií obce.

1. Ročník súťaže Vybehni si Črťaž

Vyskúšajte si 8. 11. 2015 svoje sily. Zabehnite vzdialenosť 5,5 km, prekonajte výškový rozdiel cca 200 m a vyhrajte v prvom ročníku behu na Črťaž. Podrobnosti nájdete v priloženom letáku (pdf).

Video zo dňa otvorených dverí projektu Dubova Colonorum

Krátke video, ktoré pripravila TV ORAVIA informuje o prezentácií aktivít so záchrany kostolíka na kopci Žiar, ktoré trvajú už 17 rokov.

Vydali sme nové číslo obecných novín Žiar

Nájdete tam okrem iného príhovor starostu a informácie z rokovania obecného zastupiteľstva. Dozviete sa, že sme zrekonštruovali sociálne zariadenie v kultúrnom dome, komunikujeme o spolupráci s českou obcou, pripravujeme nové projekty. V čísle nájdete volebný program obce na roky 2014 - 2018 i farebnú dvojstranu Udalosti v našej obci. Prečítate si o knihe Petra Colotku Vo víre času a ďalšie informácie slovom i obrazom. Celé noviny si môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Vďaka dotácii sme rozšírili priestory materskej školy

Na základe výzvy predsedu vlády a ministerstva školstva obec podala projekt na rozšírenie kapacity materskej škôlky. Zo 430 podaných projektov bolo 113 úspešných. Naša obec bola medzi úspešnými žiadateľmi. Získali sme dotáciu 15 000 eur vďaka čomu sme mohli zrekonštruovať a rozšíriť priestory škôlky z doterajších 12 na 24 miest. Podrobnejšiu informáciu nájdete v najnovšom čísle obecných novín Žiar.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy