Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Rodák Peter Colotka vydal knihu spomienok

Vo víre času, taký je titul knihy nášho rodáka Prof. JUDr. Petra Colotku, CSc. Je to kniha spomienok človeka, ktorý pochádza z chudobnej rodiny, človeka, ktorý túžil po vzdelaní a svoje vedomosti odovzdal spoločnosti. V knihe je pomerne veľa fotografii z jeho života i stretnutí, ktoré počas svojich, dnes už 90 rokov absolvoval. Pri písaní nezabudol  na svojich rodákov, tak ako nezabúdal ani počas svojej odbornej i politickej praxe. Knihu by si mal prečítať každý Dubovec, aby sa viac dozvedel o svojom rodákovi i o svojej rodnej obci. Viac informácií o knihe pripravujeme do obecných novín.

Basu sme pochovali, fašiangy sme ukončili

Fašiangové obdobie v obci sme uzavreli 8. 2. 2015 programom v kultúrnom dome, ktorý organizoval obecný úrad. Vystúpili v ňom kvalitné folklórne súbory s programom, ktorý presiahol fašiangové tradície. Na úvod to bol so svojim tradičným programom ľudový súbor CHARITA z Hornej Lehoty, ktorý vedú Danka Mičáňová a Ing. Milka Franeková. Vystriedal ich súbor Oravan, pod vedením Jána Homolu a Gusta Socháňa, ktorý priviedol aj najmladších umelcov. Súčasťou vystúpenia Oravanu bol i Senior Oravan, ktorý predviedol historické tance v dobových kostýmoch. Potom nasledovalo pochovávanie basy v podaní súboru z Hornej Lehoty a nakoniec opäť, teraz už v civile vystúpili Oravanci, aby ešte pobavili prítomné publikum neformálnym programom, čo bol bonus navyše oproti pôvodným očakávaniam. Pozrite si viac vo foto galérii.

Schôdza klubu Jednoty dôchodcov slovenska v obci

V sobotu 31. januára 2015 sa uskutočnila v kultúrnom dome schôdza klubu Jednoty dôchodcov slovenska v obci na ktorom sa zúčastnila väčšina členov. Výbor pripravil všetky nevyhnutné podklady  pre rokovanie a účastníci dostali informáciu o hospodárení s financiami klubu a správu o činnosti za rok 2014. Správu predložila predsedkyňa klubu pani Anna Šutá. Na schôdzi bol opätovne zvolený doterajší výbor i jeho predsedkyňa. Klub má záujem o nových členov a pre rok 2015 naplánovali viacero zaujímavých spoločensko prospešných o kultúrno spoločenských aktivít. Za obecný úrad sa na schôdzi klubu zúčastnila Mgr. Božena Strežová a poslanec obecného zastupiteľstva František Jedinák. Na záver členovia klubu diskutovali o činnosti i o živote pri skromnom občerstvení a pohári vínka. Foto dokumentácia zo schôdze je dostupná vo fotogalérií obce.

Informácia a fotografie z prechodu chotárom obce 2015

Podľa informácii predsedu lyžiarskeho oddielu Jozefa Urbana sa na 16. ročníku zimného, lyžiarskeho prechodu chotárom obce zúčastnilo (17.1.2015) celkom 258 platiacich účastníkov. Trať nebola ideálna, ale na svoje si prišli pešiaci i lyžiari, hoci miestami museli lyže vyložiť na plecia. Dĺžka trate bola pre chodcov 6 km a pre lyžiarov 16 km. V peknom počasí však viacerí účastníci prešli pešo celú trať prechodu. Na trati boli dve oddychové miesta s ohniskom, kde si mohli účastníci prechodu oddýchnuť a občerstviť sa. Po príchode do cieľa čakal všetkých výborný guláš, ktorý profesionálne pripravil Jozef Šnapko a do neskorého večera sa mohli účastníci zabávať pri diskotéke. Prípravu a organizáciu prechodu zabezpečovali členovia lyžiarskeho oddielu a ich rodinní príslušníci. Celkovo to bolo 40 organizátorov a spolupracovníkov. Fotografie z prechodu si môžete pozrieť vo foto galérii obce.

Výsledky celoštátneho referenda v našej obci

V celoštátnom referende, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2015 sme v našej obci dosiahli takmer o 100 percent vyššiu účasť ako bol celoslovenský priemer. Napriek tomu ani u nás nedosiahlo potrebnú 50 percentnú účasť aby sme si mohli povedať, že v našej obci bolo právoplatné. V tabuľke sú presné údaje za našu obec.  Na internete si môžete pozrieť celkové výsledky i výsledky podľa okrskov, obcí, okresov a krajov.

Pozvánka na fašiangové posedenie 2015

Obecný úrad pozýva občanov na fašiangové posedenie 2015 spojené s pochovávaním basy. Táto kultúrno-spoločenská akcia sa uskutoční v nedeľu, 8. februára o 18:30 hodine v sále kultúrneho domu. Pripravili sme kultúrny program v ktorom vystúpia súbory ORAVAN z Nižnej a CHARITA z Hornej lehoty. Vstup je bezplatný, občerstvenie pre každého účastníka bude pripravené na stoloch. Pozvaní sú malí i veľkí, od najmladších po najstaršieho - všetci občania, ktorí sa chcú zabaviť a pripomenúť si fašiangové tradície.

Na pripomenutie si môžete pozrieť fotografie z vlaňajšej akcie, ktorá bola veľmi úspešná a bola na nej vysoká účasť.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy