Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Pozvánka na 16. ročník Prechodu Dubovským chotárom

Ako každoročné i v tomto roku sa uskutoční tradičný, už 16. ročník Prechodu Dubovským chotárom na ktorý pozývame všetkých záujemcov o zimné športy a turistiku. Akcia sa uskutoční v sobotu 17. januára 2015. Registrácia účastníkov bude v čase od 8:00 do 9:30 hodiny v kultúrnom dome. Pre bežkárov je pripravených 16 km vyznačenej trasy a peší turisti môžu absolvovať 4 km dlhú túru v priestore prechodu. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie v kultúrnom dome i na trati. Jeden z predchádzajúcich ročníkov si môžete pripomenúť vo fotogalérii.


Výsledky novoročného turnaja v šachu a dáme

Na Troch kráľov, 6. januára, sa v obecnom kultúrnom dome uskutočnil tradičný novoročný turnaj v šachu a dáme.  Atmosféru turnaja si môžete priblížiť prostredníctvom fotodokumentácie vo fotogalérii.

Výsledky:
Šach dospelí – 1. Zrnčík H., 2. Tomáň L., 3. Laurinčik P.
Dáma dospelí – 1. Šutý J., 2. Tomáň L., 3. Laurinčík P.
Dáma žiaci – 1. Salaj M., 2. Salajová E., 3. Šutá E.

Divadelníci z Chlebníc predviedli v obci hru Máje

V nedeľu, 28. 12. 2014 v obci hosťoval divadelný krúžok z Chlebníc. Neprofesionálni divadelníci priniesli našim občanom krátko pred Silvestrom veselohru Martina Kukučina Máje. Kto sa nebol pozrieť môže si pozrieť aspoň výber fotografii z uvedeného divadelného predstavenia.


Pozdrav k Vianociam a PF 2015

Predvianočná besiedka v Materskej škole

17. decembra sa uskutočnila v materskej škole predvianočná besiedka, na ktorej deti predviedli rodičom krátky kultúrny program ktorý s nimi nacvičili riaditeľka MŠ Marta Hudecová a Mgr. Elena Ďaďová. Potom všetci spoločne posedeli a diskutovali pri malom občerstvení, ktoré pripravila škôlka spoločne s rodičmi. Pozrite si krátke video.

NÁVRHY štyroch všeobecných záväzných nariadení obce

 

Uverejňujeme NÁVRHY štyroch všeobecných záväzných nariadení (ďalej len VZN) obce Sedliacka Dubová, ktoré budú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2014.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 1/2014 o určení školského obvodu.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Sedliacka Dubová. 

VZN obce Sedliacka Dubová č. 3/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy