Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Obec vydala 2. tohtoročné číslo obecných novín Žiar.

V 2. čísle nájdu čitatelia rozsiahly materiál Bilancia – plnenie Volebného programu obce Sedliacka Dubová za roky 2011 – 2014. Na dvoch farebných stranách je deň obce 2014 v obrazoch. Z menej rozsiahlych materiálov sú v Žiari informácie o príprave inžinierskych sieti pre IBV v lokalite Močiare, o oprave zatekajúcej strechy na kultúrnom dome, o projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia obce, ktorý vstupuje do realizačnej fázy a ďalšie informácie pre občanov i ostatných záujemcov.

Časopis vyšiel na šestnástich stranách a do tlačeného čísla boli vložené štyri materiály: Ako nakladať s odpadmi, informačný leták Rýchlostná cesta R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová, list A4 s vizuálnym pripomenutím úspechov obce v súťaži Slovak region Najkrajšie mesto a obec Slovenska a ilustračným vyobrazením pohľadníc obce, ktoré sú k dispozícii občanom na obecnom úrade. Štvrtým materiálom je najnovšia pohľadnica obce, pohľad na obec z vtáčej perspektívy. Časopis je dostupný i v elektronickej forme a dá sa stiahnuť vo formáte pdf.

Naša obec v médiách

V poslednom období sa v médiách objavili viaceré materiály o našej obci. Bolo to predovšetkým v súvislosti so starým kostolom, ktorý sa snažia už takmer dve desiatky rokov zachrániť – zakonzervovať  mladí dobrovoľníci.

 

Jeden materiál aj so zvukovým záznamom pripravilo regionálne vysielanie RTVS v Banskej Bystrici. Na stránke rádia si môžete vypočuť zvukový záznam i krátky text Marcela Páleša.

 

Druhý materiál je na internetovej stránke noviny.sk kde je uverejnené aj krátke video TV JOJ, ktoré pripravila Eliška Prečová. 

Čo čítajú Knihári?

 

 

Titulok by presnejšie mohol znieť Čo môžu čítať Knihári. Kto sú Knihári to snáď vie každý. Takúto prezývku mali Dubovci v minulosti, lebo vraj veľa čítali. Ale je otázka, či je to ešte pravda. Obecná knižnica má takmer 4000 exemplárov kníh, ale podľa pani Oršuliakovej, ktorá má knižnicu na starosti čitatelia chodia zriedka.

Pozývame preto mladých, starších i najstarších aby si prišli vybrať niečo na čítanie do obecnej knižnice, ktorá je v budove škôlky. Knižnica je otvorená každý utorok od 15:00 do 17:00 hod. V súčasnosti sa pripravuje nákup ďalších nových kníh a každý si určite niečo na čítanie nájde.

Fotografie z Dňa obce 2014

Deň obce sa aj v tomto roku vydaril. Počasie, účasť, účinkujúci, šport, zábava, výborný guláš i tombola. To všetko bolo pripravené pre domácich i hostí. Veríme, že si všetci účastníci prišli na svoje. Obecný úrad ďakuje za pomoc a spoluprácu všetkým, ktorí nejakou formou prispeli k tomu aby sa všetci cítili príjemne. Album fotografií si môžete pozrieť vo foto galérií obce.

 

Pozvánka na Deň obce 2014

20. júla 2014 v popoludňajších hodinách organizujeme tradičný Deň obce, ktorý sa koná v dvojročnom intervale. V tohtoročnom programe nebude chýbať folklór, populárna hudba, ani humor vo forme hovoreného slova. Účastníci budú môcť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a nebude chýbať ani kvalitný guláš a ďalšie občerstvenie. Pozvaní sú všetci občania obce i občania z celej Oravy. Podrobný program si prečítajte v priloženej pozvánke (pdf).

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy