Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Z rokovania obecného zastupiteľstva

30. júna 2014 sa zišlo na svojom zasadnutí obecné zastupiteľstvo, ktoré sa venovalo aktuálnym otázkam hospodárenia i rozvoja obce. Popri kontrole plnenia uznesení boli na programe aktivity na projektoch realizovaných v obci a činnosť obecného úradu. Jedným z hlavných bodov bol rozbor hospodárenia za rok 2013 a záverečný účet obce. Poslanci obecného zastupiteľstva si vypočuli argumenty starostu Mgr. Ladislava Tomáňa i pracovníčky OÚ Mgr. Boženy Strežovej k obom dokumentom i k aktuálnemu stavu účtov, záväzkov a pohľadávok obce.

V programe rokovania bola i príprava Dňa obce 2014. Rokovania sa zúčastnila kontrolórka obce Mgr. Mária Lonská a obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, nakoľko chýbal iba jeden poslanec Ing. Ladislav Šutý, ktorý sa nezúčastnil z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti. V závere rokovania obecné zastupiteľstvo schválilo všetky predložené dokumenty vrátane úpravy rozpočtu obce na rok 2014.

Nízka účasť na voľbách do EP aj v našej obci


Zo 415 voličov v našej obci volilo iba 60. To je necelých 14 a pol percenta občanov, ktorí v sobotu prišli do volebnej miestnosti, aby odovzdali svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu. Volili iba 11 politických strán z celého zoznamu 29 strán, ktoré ponúkali svojich kandidátov. Najviac hlasov dostalo KDH – 24, na 2. mieste skončil SMER sociálna demokracia – 10 hlasov a OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na 3. mieste so dostali 7 hlasov. Zverejňujeme i odpis zápisnice.

Internetová stránka Dobrovoľného Hasičského Zboru

Hasičská ročenka z roku 1935, ktorá bola prvou pamätnicou hasičských spolkov na Slovensku udáva, že Dobrovoľný hasičský spolok v Sedliackej Dubovej založili v roku 1925. Dejiny požiarnej ochrany v obci však siahajú až do roku 1772. Viac sa dočítate na internetovej stránke DHZ a vždy sa na ňu dostanete kliknutím na červený banner s nápisom DHZ Sedliacka Dubová, v pravom stĺpčeku tejto stránky.

Vydali sme aprílové číslo ŽiaruNajnovšie číslo obecného spravodaja
obsahuje informácie, ktoré môžu zaujímať občanov i návštevníkov našej, obecnej internetovej stránky. Nájdete v ňom napríklad odpoveď prečo obec vyberá daň, odpoveď na petíciu za obchvat R3, informáciu o valnom zhromaždení urbáru, o fašiangovom pochovávaní basy, výročnej schôdzi dôchodcov, šport a ďalšie zaujímavosti. Prajeme príjemné čítanie. Môžete si pozrieť aj všetky staršie čísla spravodaja.

Nové fotografie vo fotogalérii


Trochu s oneskorením, ale nakoniec predsa sme do fotogalérie obce pridali fotografie z Vianočnej akadémie. Veríme, že sa vám budú páčiť. Niektorí z vás sa tam nájdu. Kto tam nie je zrejme na Vianočnú akadémiu neprišiel. Aj v tejto súvislosti pozývame občanov na všetky budúce aktivity, ktoré sa budú konať v obci.

Aj Sedliacka Dubová volila Andreja Kisku


V druhom kole prezidentských volieb sme volili tak ako väčšina Slovenska.
V obci bolo do zoznamu oprávnených voličov zapísaných 404 osôb. Vydaných bolo 208 obálok a všetky boli odovzdané. Odovzdaných bolo celkom 203 platných hlasov. Za Roberta Fica hlasovalo 84 voličov, za Andreja Kisku 119 voličov.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy