Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Decembrové číslo časopisu Žiar


Dávame Vám k dispozícii elektronickú verziu 2. čísla obecných novín - Spravodaja Žiar, ktoré sme vydali
v závere minulého roka s veľkým oneskorením. Príčina je zrejmá. Dlhoročný šéfredaktor Peter Havrila nás opustil ako občan a tým i duša časopisu, ktorý dlhodobo redigoval.

Budeme sa snažiť aby nové čísla v roku 2014 vychádzali v rovnakej kvalite ako dosiaľ a načas. Prizývame všetkých, ktorí môžu prispieť k tvorbe obecných novín, aby sa prihlásili na obecnom úrade a pomohli vytvárať zaujímavé a informáciami naplnené obecné periodikum.

Pozdrav občanom na prelome rokov

Pozvánka na slávnostné posedenie

Výsledky volieb do krajskej samosprávy


Voľby do Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnili 9. novembra 2013.

Oprávnený počet voličov v obci: 418
Počet odovzdaných volebných lístkov: 73

Voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:
Juraj Blanár, Ing . - 26 hlasov
Miroslav Mikolášik, MUDr. - 27 hlasov
Ivan Pavlisko, Mgr. - 2 hlasy
Juraj Pavlovič, Ing. - 1 hlas
Igor Ryban - 17 hlasov

Voľby  do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:
Ján Beňuš, PhDr. - 30 hlasov
Ľubomír Bláha, PaedDr. -  27 hlasov
Jozef Brtoš, -  18 hlasov
Anton Bukna, JUDr.  - 29 hlasov
Miroslav Dráb, Mgr.  - 16 hlasov
Pavol Heško, Ing.  - 7 hlasov
Jozef Holdoš, JUDr.  - 10 hlasov
Eva Horváthová, Mgr.  - 1 hlas
Vladimír Hrivnák. Ing.  - 6 hlasov
Marianna Hvoľková, Mgr. -  2 hlasy
Alexandra Juráková,  - 0 hlasov
Alexander Kováč, Mgr. -  0 hlasov
Zdenko Kubáň, Mgr.  - 14 hlasov
Matúš Mních, JUDr. -  8 hlasov
Milan Németh, Ing. -  0 hlasov
Ján Neznámy, MUDr.  - 19 hlasov
Jarmila Prílepková, Mgr. -  4 hlasy
Andrej Villim, Ing.  - 2 hlasy
Ján Zelník, - 4 hlasy

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)

Dňa 19/10/2013 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci zahájeného verejného obstarávania pre predmet zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sedliacka Dubová“. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kompletnej sústavy verejného osvetlenia, vzhľadom na jeho vek a technický stav.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 115 520,60 eur. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
i lehota na predkladanie ponúk je do 11. 11. 2013 do 09:00 hodiny.

Otváranie ponúk
Otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné“ sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09:05 hodine na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov

Kompletné znenie výzvy si môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte dokumentu pdf.
Prípadné odpovede na ďalšie otázky a nejasnosti môže každý záujemca získať na obecnom úrade v Sedliackej Dubovej, ktorého kontakty sú uvedené na tejto stránke.

Ponuka služieb občanom i podnikateľom

 

Obecnú úrad ponúka občanom i podnikateľom (aj z iných obcí) služby traktorom s vlečkou, nakladačom (radlicou, lyžinami, kosou) i štiepkovačom podľa cenníka uvedeného nižšie.

 Ďalšie informácie a objednanie služieb na tel. č.: 0903-550-171, 0907-286-327

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy