Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Pozrite si letecké video našej obce

Na You Tube sme umiestnili Letecké video obce. Je to krátky, cca trojminútový film spracovaný ešte v roku 2008. Nezabudnite si zapnúť zvuk. Obraz videa je totiž podfarbený hudbou. V budúcnosti na tento You Tube kanál budeme podľa možnosti umiestňovať ďalšie videa, ktoré budú k dispozícií a budú sa nejako týkať našej obce.

Nové fotografie vo Foto galérii obce

fgaleriamAko si zrejme väčšina návštevníkov našej obecnej internetovej strániky všimla máme vytvorenú Foto galériu dostupnú z tejto stránky jednoducho kliknutím v ľavom stĺpčeku stránky na obrázok lego fotoaparátu s nápisom Foto galéria. Nájdete tam albumy s profilovými fotografiami obce, z prechodu chotárom, z tohtoročného dňa obce a najnovšie sme pridali letecké zábery obce. Veríme, že takýto pohľad na obec sa vám bude páčiť :-)

Inzercia obecného úradu

inz

Voľný byt na prenájom

Obecný úrad Sedliacka Dubová ponúka do prenájmu trojizbový obecný byt v obecnej bytovke pri kostole.

r19

Ponuka na odpredaj osobného automobilu

Obecný úrad ponúka na odpredaj tri rovnaké osobné automobily značky Renault 19.

Informácie k obom inzerátom získate počas úradných hodín na obecnom úrade, alebo volajte na mobilný telefón 0903 550 171.

Deň obce 2012 - fotoreportáž

denomPred viac ako týždňom sme sa zabávali na Dni obce 2012. Počasie bolo skvelé, lepšie sme si snáď ani nemôhli priať. Dosyta bolo kultúry ľudovej i univerzálnejšej vďaka milému hosťovi, speváčke, humoristke, zabávačke - Maji Velšicovej. Na svoje si prišli i milovníci športu, ktorí fandili niektorému z dvoch mužstiev, ktorými boli ženy ŠKF Žilina (1. liga) a bývalí hráči Cosmos. Nechýbal ani tradičný guláš a bohatá tombola vďaka sponzorom, ktorí ju podporili. Pre deti boli koníky, trampolína i obrovská lopta v ktorej sa tiež mohli bez obáv vyblázniť :-)

Obecný úrad ďakuje všetkým účinkujúcim, ktorí prišli so svojim programom, občanom ktorí sa zúčastnili v hojnom počte, sponzorom, organizátorom a každému, kto prispel k dobrej nálade.

Pre tých čo prišli i pre tých, ?o nemohli uverejňujeme na internete "ochutnávku" fotografii z celej akcie. Nie su všetky, postupne pridáme ďalšie. Krátke spravodajstvo zo slávnosti uverejnila aj TV ORAVIA. Dovidenia na budúcom Dni obce, ktorý je plánovaný na rok 2014, ale kto vie, možno to bude aj skôr.

Pozvánka na Kultúrno - spoločenský deň obce

densdObecný úrad Sedliacka Dubová pozýva všetkých občanov a priateľov obce na Kultúrno – spoločenský deň obce, ktorý sa uskutoční 22. júla 2012 o 13:00 hodine.

V kultúrnom programe vystúpi ľudová hudba pod vedením Jozefa Hajdúcha z Chlebníc, folklórna skupina CHARITA Horná Lehota detský folklórny súbor z Podbiela folklórna skupina z Oravskej Poruby a folklórny súbor z Veličnej. Podrobnosti si prečítajte v informačnom letáku.

Pozvaný je aj hosť z Bratislavy - Maja Velšicová so zábavným programom.

Po skončení kultúrneho programu bude odohraný futbalový zápas medzi ženami ŠKF Žilina (1. liga) a bývalými hráčmi Cosmos. Po futbalovom zápase sa uskutoční losovanie tomboly a po nej bude nasledovať voľná spoločenská zábava a diskotéka.

ssev

Na tento sviatok obce budú zabezpečené sprievodne akcie pre deti i dospelých, zaujímavé športové náradia a stánky s občerstvením (trampolína, nafukovací hrad, koníky, cukrová vata, pukance, hračky, bižutéria, paintball).

Uskutočnenie akcie je plánované na futbalovom ihrisku v obci. V prípade nepriaznivého počasia sa deň obce uskutoční v priestoroch obecného kultúrneho domu.

Zberný dvor v obci

zbdma

Naša obec získala v roku 2011 dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie zberného dvora. Zmluva o poskytnutí podpory bola podpísaná 23. septembra a posledné doklady o realizácii a zaplatení za vykonané práce bolo potrebné doručiť na Environmentálny fond do 30. novembra 2011. Napriek hektickým termínom sa nám podarilo projekt zrealizovať a v súčasnosti je zberný dvor v prevádzke.

Správcom zberného dvora je pán Peter Šnapko, ktorý zodovedá za jeho prevádzku a správne narábanie s ukladaným odpadom. Rozloženie zberných nádob na zbernom dvore je zobrazené na schéme usporiadania zberného dvora, ktorú si môžete pozrieť, alebo stiahnuť do svojho počítača, prípadne vytlačiť kvôli prehľadnosti a predstave o tom, aké druhy odpadov je možné na zberný dvor ukladať. K dispozícií dávame aj Pravidlá a spôsob nakladania s odpadmi na obecnom zbernom dvore a v obci.

Veríme, že občania príjmu zriadenie zberného dvora ústretovo a budú naň ukladať odpad, ktorý vyprodukujú vo svojej domácnosti. Očakáveme, že nebudú vznikať náhodne skládky na nepovolených miestach a že naša obec bude ešte krajšia a čistejšia ako doteraz.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy