Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Modernizácia obecného rozhlasu prostredníctvom SMS správ

Vážení občania,

Obecný úrad chce zvýšiť informovanosť a  preto chce zistiť Váš prípadný záujem o  tzv. systém SMS správ pre Vás, prostredníctvom ktorého by obecný úrad mal možnosť  Vám odosielať do Vašich mobilov ( formou aktuálnych SMS správ)  tie informácie, ktoré obecný úrad hlási obecným rozhlasom (ktoré však dobre nepočuť v dedine kvôli hluku prechádzajúcich áut ), ale aj informácie  o  rôznych veciach  a  záležitostiach  týkajúcich sa života  a  udalostí  v našej  obci  a  rôzne  iné  dôležité  informácie.

Preto pokiaľ máte o  túto službu záujem, prosíme Vás vyplniť  tlačivo  Súhlas so spracovaním osobných údajov“ ,ktoré Vám bude doručené z obecného úradua  doručte ho do kancelárie obecného úradu  najneskôr  do 15.7.2021.

Pokiaľ bude dostatočný počet záujemcov o túto službu, chceme ju pre Vás, občanov, zabezpečiť. Pre občanov  je to bezplatná služba.

V prípade nejakých nejasnosti, zavolajte na č. 0903 550171, kde Vám bude odpovedané na Vaše prípadné doplňujúce otázky.  

 22. 6. 2021                                                                        Obecný úrad

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Obec Sedliacka Dubová v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Sedliackej Dubovej s nástupom od 01.09.2021.

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 18. 06. 2021 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa: Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad č. 157, 027 55 v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Podrobné informácie si prečítajte v priloženom súbore (vyberov.pdf)

 

Informácia o testovaní cez víkend 14., 15, 16. mája 2021

Informácia o testovaní cez víkend 14., 15, 16. mája 2021
Naša obec NEBUDE v tieto dni testovať. Odporúčame občanom, ktorí testovanie potrebujú, aby využili testovanie v Hornej Lehote , kde sa bude testovať v piatok od 12:30 hod. do 18 –tej hodiny v kultúrnom dome.
Naďalej je možnosť testovať sa v tzv. MOM (mobilné odberové miesta) v Dolnom Kubíne. Zoznam MOM a miesta testovania prikladáme, kliknutím sa vám otvorí v novom okne.
V prípade nejasností alebo upresnenia, volajte 0903550171
                                                                                         obecný úrad.

OZNAM o rekonštrukcii cesty cez obec

Oznamujeme občanom, že po dlhodobom úsilí sa (aj vďaka Správe ciest) podarilo dosiahnuť realizáciu rekonštrukcie hlavnej cesty, ktorá prechádza našou obcou.
     V priebehu mesiaca máj (asi od 20.5.2021) sa bude vyberať starý asfalt a následne sa bude dávať nový asfaltový povrch na celú vozovku. Taktiež sa budú rekonštruovať odtokové šachty. Mreže na šachtách už nebudú osadené priamo v ceste ako tie súčasné. Odvodnenie cesty bude riešené osadením nových obrubníkov s dierami cez ktoré bude odtekať voda do rúr, ktoré sú umiestnené pod pešníkmi.
     Toto riešenie zníži hluk a vibrácie, ktoré vznikali, keď autá a najmä kamióny prechádzali priamo po mrežiach zabudovaných v ceste.
     Počas realizácie týchto prác bude v obci prejazdný len jeden jazdný pruh, iste sa budú tvoriť kolóny a občanom bude obmedzený prístup do ich dvorov. Aj napriek tomu , že premávka bude riadená semaformi, žiadame občanov o zvýšenú pozornosť a o trpezlivosť.
Ďakujeme za pochopenie.
Veríme, že vybudovaním nového asfaltového povrchu nekončí úsilie zainteresovaných o výstavbu obchvatu R -3.                                                                                                       Obecný úrad

Ziskali sme grant ZSK na monografiu obce

Náš projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

V prvom štvrťroku 2022 naša obec požiadala o dotáciu podľa VZN 63/2019 - výzva č. 1/2022 Program „Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK“
Na základe podaného projektu obec žiadala ŽSK o dotáciu vo výške 3000 eur na vytvorenie diela „Monografia obce Sedliacka Dubová“. V schvaľovacom procese nám bola schválená dotácia vo výške 1 100 eur. Financie z tejto sumy boli použité ako honorár pre dvoch autorov ,ktorí písali do monografie svoje čiastkové diela o etnografii obce a o architektúre obce. Obec spolufinancovala tento projekt sumou 240 eur.

Na tradíciu stavania májov v obci nezabúdame

Postavili sme obecný máj na novom mieste, v parku pri kostole.
Niekoľko posledných testovaní na koronavírus v našej obci bolo bez zistenia pozitivity na tento nebezpečný vírus. Chceme dúfať, že koronavírus v našej obci i v celej spoločnosti postupne odznieva a čoskoro sa stane iba spomienkou na obdobie viac ako jedného roka obmedzení a obáv o svoje zdravie a zdravie našich blízkych.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy