Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Testovaniu na koronavírus bude v obci IBA v sobotu 23. 1. 2021

OZNAM OBČANOM
Testovanie na koronavírus sa v našej obci uskutoční iba jeden deň, v sobotu 23. 1. 2021.
Testovanie sa uskutoční tak ako predchádzajúcich prípadoch v kultúrnom dome.
Dnes začala distribúcia časeniek do domácnosti, s cieľom zabrániť dlhému čakaniu.
Testovať sa bude v čase od 8:00 do 21:30 hod.
Prosíme občanov, aby rešpektovali určený čas, ktorý dostanú na časenkách.

Poznámka:
Kto sa z nejakých dôvodov nestihne testovať v obci, môže tak urobiť ešte v nedeľu 24. 1. 2021 v susedných obciach Dlhá nad Oravou a Chlebnice.

Starosta obce
Mgr. Ladislav Tomáň


Informácia o sčítaní osôb, domov a bytov v r. 2021

Uverejňujeme informačný materiál Štatistického úradu Slovenskej republiky (pdf) v ktorom sú linky na všetky aktuálne zdroje kde môže každý občan získať všetky informácie o príprave a priebehu Sčítania osôb, domov a bytov v roku 2021.

Dve aktuálne VZN platné pre rok 2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2020 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Staršie dokumenty z predchádzajúcich rokov i tieto dva najnovšie sú dostupné trvalo dostupné na podstránke Materiály a dokumenty.

Prianie občanom do nového roka 2021

Výročné číslo obecných novín ŽIAR

Výročné číslo obecných novín sme vydali krátko pred Vianocami. Vzhľadom na epidémiu koronavírusu boli viaceré plánované akcie pre rok 2020 zrušené, vrátane Dňa obce. Po celý rok sme zverejňovali aktuálne informácie na obecnej internetovej stránke a tiež na Facebookovej stránke Sedliacka Dubová. Toto číslo Žiaru rekapituluje na 16 stranách všetky dôležité udalosti a obsahuje informácie o aktivitách obecného úradu i realizovaných projektoch. Prajeme príjemné čítanie.

Elektronickú verziu Žiaru vo formáte pdf si môžete prečítať Online, alebo stiahnuť k sebe do počítača.

Informácia o testovaní v našej obci v dňoch 7. a 8. novembra

Testovanie v našej obci prebehlo podľa pravidiel o ktorých boli občania informovaní z verejných médií ale i z obecnej internetovej stránky. Počas testovania sa nevyskytli žiadne mimoriade udalosti ani konflikty.

Pandémia koronavírusu však zďaleka neskončila. Vzhľadom na vývoj v celej republike budeme ešte tejto nemoci čeliť dlhšie obdobie. Záleží na každom z nás aby sme boli naďalej zodpovední, dbali na pravidla ruky - rúško - odstupy. Venujme tiež pozornosť informáciám ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom oficiálnych zdrojov, nepodliehajme hoaxom a nezmyslom, ktoré šíria niektorí jednotlivci osobne, alebo na internete.
Buďme prosím zodpovední voči sebe i voči našim spoluobčanom.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy