Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Informácia po celoštátnom testovaní na koronavírus v našej obci

V obci sa v oboch kolách testovalo na základe Časeniek ktoré boli vytvorené a roznesené obecným úradom, čo občania ocenili, pretože nemuseli hodiny stráviť čakaním na test v dlhom rade.

Z obidvoch kôl testovania  je zrejmé, že  máme 16 + 4  pozitívne testovaných  spoluobčanov Niektorí občania sa testovali mimo našej obce a niektorí sa testovali PCR testami.

Je dôležité, aby občania s pozitívnym výsledkom testu nevychádzali 10 dní zo svojich obydlí aby tak  nenakazili iných občanov. Zároveň však upozorňujeme, že aj osoby žijúce v rodinách s týmito  pozitívne testovanými občanmi musia dodržať karanténu po dobu 10 dní.

Z tohto dôvodu obecný úrad ponúka týmto rodinám pomoc alebo nejakú službu (ak im to neposkytnú príbuzní resp. iní spoluobčania ) Kontakt : 043 5894251, 0903 550171.

Teraz máme  v obci aj občanov, ktorí spred dvoch, troch  týždňov po pozitívnom testovaní a po karanténe už môžu normálne fungovať, takže veríme, že aj ostatní pozitívne testovaní občania a ich spolubývajúci sa  po povinnej karanténe  zapoja do normálneho každodenného života.

Prosíme však občanov aby boli zodpovední nielen k sebe ale aj k ostatným spoluobčanom a aby karanténu dodržiavali.

Oznam o výsledkoch testovania na koronavírus v našej obci

Netestovali sa deti do 10 rokov. Občania nad 65 rokov sa nemuseli, ale aj tak niektorí boli. Niektorí občania sa zúčastnili testovania v iných obciach. Účasť našich občanov v našej obci bola cca 85 %.
V obci sa testovalo na základe tzv. systému Časeniek ktoré boli vytvorené a roznesené obecným úradom., čo občania ocenili, pretože nemuseli dlhé hodiny stráviť pri čakaní. Keď sa o tomto systéme dozvedeli občania z okolitých obci, tak sa začali k nám chodiť testovať, čo síce nebolo zakázané ale prednosť mali naši občania. V nedeľu už žiadny nával občanov nebol.

Z tohto Oznamu je zrejmé, že aj v našej obci máme 16-tich pozitívne testovaných spoluobčanov. V žiadnom prípade nemožno týchto občanov odsudzovať resp. títo občania sa nemusia za to hanbiť. Je to vírus, ktorý môže dostať každý z nás. Ide len o to, aby títo občania s pozitívnym výsledkom testu nevychádzali 10 dní zo svojich obydlí aby tak nenakazili iných občanov. Zároveň však upozorňujeme, že aj osoby žijúce s týmito pozitívne testovanými občanmi musia dodržať karanténu po dobu 10 dní.

Obecný úrad ponúka týmto rodinám pomoc alebo nejakú službu (ak im ju neposkytnú príbuzní resp. iní spoluobčania) Kontakt: 043 5894251, 0903 550171.

Máme už v obci aj občanov, ktorí spred dvoch týždňov po pozitívnom testovaní a po karanténe už môžu normálne fungovať, takže veríme, že aj ostatní pozitívne testovaní občania a ich spolubývajúci sa po10-tich dňoch zapoja do normálneho každodenného života.
Prosíme spoluobčanov, aby boli zodpovední nielen k sebe ale aj k ostatným spoluobčanom.

Dôležitá informácia občanom v súvislosti s testovaním na koronavírus

RÚVZ žiada  tých občanov, ktorí boli pozitívne testovaní,  aby o tom informovali svojho všeobecného lekára  a to buď telefonicky, e-mailom alebo sms – kou a zároveň dodržiavali to Poučenie, ktoré je uvedené na zadnej strane Certifikátu, ktorý dostali po testovaní a aby nevychádzali zo svojich obydlí.

Zároveň RUVZ žiada tie rodiny, v ktorých býva osoba s pozitívnym testom, aby si na dvere svojich  príbytkov zavesili oznam  KARANTENA a to kvôli tomu, aby  potencionálni návštevníci neprišli s nimi do kontaktu a prípadne sa nenakazili.

Pokiaľ by tí občania, ktorí musia byť v karanténe potrebovali nejakú pomoc alebo službu, nech sa obrátia na obecný úrad  telefonicky, e-mailom alebo sms – kou.

UPOZORNENIE CHOVATEĽOM OŠÍPANÝCH

Uverejňujeme informáciu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne, ktorá nás požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov ošípaných v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej. 

Podrobnosti sú v nasledujúcich dokumentoch:
1) List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
2) Leták - Informácia pre chovateľov ošípaných
3) Predaj ošípanej na domácu spotrebu
4) Registrácia chovu
4) Usmernenie pre registráciu chovu

Oznam farského úradu v súvislosti s koronavírusom

Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou koronavírusu určil, že maximálny počet účastníkov sv. omše v kostole vrátane kňaza a asistencie môže byť len 50. Vzhľadom k tomu, že Konferencia biskupov Slovenska udelila dišpenz od účasti veriacich na sv. omši v kostole v nedeľu aj v prikázaný sviatok, prosíme farníkov , aby zvážili svoju účasť na nedeľnej bohoslužbe, pretože sa môže stať, že pri naplnení kostola účasťou viac ako povolených 50 osôb, bude kostol musieť byť uzamknutý a ďalšie osoby už nebudú môcť byť vpustené do kostola ani im nebude možné podať sv. prijímanie.

Tých veriacich, ktorí sa zúčastnia sv. omše v kostole, žiada farský úrad dodržiavať základné hygienické pravidlá, ktoré sú určené Úradom verejného zdravotníctva a sú vyvesené na oznamoch v dedine a pred kostolom.

Pripomíname, že tí, ktorí nepôjdu do kostola na sv. omšu alebo by neboli vpustení do kostola z dôvodu jeho naplnenosti nad počet 50, majú možnosť sledovať nedeľnú svätú omšu v televízii resp. v rádiu.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy