Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

V obci opäť testujem na koronavírus a opäť už v PIATOK 26. 3. 2021

VÝSLEDKY dnešného testovania – 26. marca 2021

Testovalo sa 175 občanov. Ani jeden test nebol pozitívny.
------------------

Opäť testujem na koronavírus a opäť už v piatok 26. 3. 2021
od 13:00 hod. do 17:00 hod. podľa nasledovného harmonogramu:

od 13:00 – 14:00 hod. občania z čísiel domov    1 –   50
od 14:00 – 15:00 hod. občania z čísiel domov  51 – 100
od 15:00 – 16:00 hod občania z čísiel domov 101 – 150
od 16:00 – 17:00 hod občania z čísiel domov 151 – 225 a ostatní

Tí občania, ktorým uvedený termín nevyhovuje, sa majú možnosť otestovať v odberných miestach (tzv. MOM-kách ) v Dolnom Kubíne, ktorých je 13 alebo v Dlhej nad Oravou v sobotu od 8:00 do 16:00 hod alebo v nedeľu od 8:00 do 13 hod.
V prípade nejasnosti, volajte na tel. číslo 0903 550171.
                                                                                                Obecný úrad

Dôležitý OZNAM. ZMENA – testujeme V PIATOK 19. marca 2021

VÝSLEDKY dnešného testovania – 19. marca 2021

Testovalo sa 175 občanov. Nikto nebol pozitívne testovaný.

------------------

ZMENA DŇA TESTOVANIA – testujeme V PIATOK 19. marca 2021

Keďže sobotný termín nevyhovuje zdravotníckemu personálu, ktorý prevádza v našej obci testovanie, meníme deň aj hodiny testovania takto:
Bude sa testovať už v PIATOK a to od 13:00 hod. do 17:00 hod. podľa takéhoto harmonogramu:

od 13:00 – 14:00 hod. občania z čísiel domov   1 –   50
od 14:00 – 15:00 hod. občania z čísiel domov  51 - 100
od 15:00 – 16:00 hod občania z čísiel domov 101 - 150
od 16:00 – 17:00 hod občania z čísiel domov 151 - 225 a ostatní

Tí občania, ktorým uvedený termín nevyhovuje, sa majú možnosť otestovať v odberných miestach (tzv. MOM-kách ) v Dolnom Kubíne, ktorých je 13 alebo v Dlhej nad Oravou v sobotu od 8:00 do 16:00 hod alebo v nedeľu od 8:00 do 13 hod.

V prípade nejasnosti, volajte na tel. číslo 0903 550171.
                                                                                            Obecný úrad

Testovanie na koronavírus v našej obci pokračuje aj 13. marca. 2021

VÝSLEDKY dnešného testovania 13. marca 2021:
Testovalo sa 188 občanov, 1 test bol  pozitívny.
----------------

V SOBOTU 13. marca 2021 v čase od 8.00 do 12:00 hod. podľa ustáleného harmonogramu:
08:00 - 09:00 občania z čísla domu 1 – 50
09:00 - 10:00 občania z čísla domu 51 – 100
10:00 - 11:00 občania z čísla domu 101 – 150
11:00 - 12:00 občania z čísla domu 151 -225 a ostatní
Tí , ktorým uvedený termín testovania nevyhovuje, majú možnosť sa otestovať v okolitých obciach.
V prípade nejasností volajte na tel. číslo 0903 550171.

Dve pozitívne informácie na dnešnú sobotu 6. 3. 2021

1. Počas dnešného testovania 6. 3. 2021 zo 181 testovaných v našej obci nebol ani jeden test pozitívny.
2. Obecný úrad zabezpečil a distribuoval do schránok po tri kusy respirátorov FFP2 pre dôchodcov nad 62 rokov.

Testovanie na koronavírus sa v našej obci uskutoční aj v sobotu 6. marca. 2021

V SOBOTU 6. marca 2021 v čase od 8.00 do 12:00 hod. podľa nasledovného harmonogramu:
08:00 - 09:00 občania z čísla domu 1 – 50
09:00 - 10:00 občania z čísla domu 51 – 100
10:00 - 11:00 občania z čísla domu 101 – 150
11:00 - 12:00 občania z čísla domu 151 -225 a ostatní
Tí , ktorým uvedený termín testovania nevyhovuje, majú možnosť sa otestovať v okolitých obciach.
V prípade nejasností volajte na tel. číslo 0903 550171.

Nové povinnosti pri triedení biologických a rozložiteľných odpadov

OZNAM PRE OBČANOV

Mestám a obciam pribudla zo zákona od januára 2021 nová povinnosť a to vytvoriť občanom podmienky na triedenie Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Doteraz takýto odpad sa najmä na dedinách dával a dáva na zužitkovanie ako strava domácim zvieratám (sliepky, psy, ošípané,...) Domácnosti, ktoré nemajú domáce zvieratá takýto odpad nemali likvidovať a preto končil zväčša v KUKA nádobách alebo bol vyhodený na rôzne miesta.

Obecný úrad je povinný tento problém riešiť a preto zabezpečuje aby takýto kuchynský odpad (už doma vytriedený) mohli občania dávať na určené miesto. V našej obci týmto miestom bude upravená skrinka s nádobami, ktorá bude umiestnená pri starej hasičskej zbrojnici (pri múre resp. pod železnou konštrukciou, na ktorej je umiestnená stará hasičská striekačka PS – 8).

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, žiadame a vyzývame občanov, aby biologicky kuchynský odpad dávali do tejto skrinky.

Za biologický kuchynský odpad sa považuje najmä:
– všetok kuchynský odpad, neskonzumované jedlá a pokrmy
– šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny,
– škrupiny z vajíčok,
– vrecká z použitých čajov,
– usadeniny z kávy.

Občan si bude takýto odpad doma zhromažďovať do vhodnej nádoby a následne ho môže priniesť a vysypať na určené miesto, teda do skrinky, odkiaľ bude priebežne odvážaný firmou, ktorá túto službu pre obec zabezpečuje. Kuchynský odpad by mal byť po vytriedení zhodnocovaný / zužitkovaný napr. ako hnojivo.

Poznámka o skládkovaní podobného ale iného odpadu:

V obci občania tvoria aj tzv. Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) (napr. tráva, zemiaková vňať, konáre zo stromov, staré seno a slama z obilia a podobné odpady) teda nie kuchynský. Aj na takýto odpad pripravil obecný úrad miesto na jeho skládkovanie a to v lokalite za Zberným dvorom, kde sú umiestnené na zemi betónové prefabrikáty, dielce ktoré vytvorili samostatný priestor – ohradu, kde môžu občania uvedený odpad umiestňovať. Žiadame preto občanov, aby takýto odpad dávali (postupne odzadu betónovej ohrady) na toto novovytvorené miesto a nie inde poza areál Zberného dvora.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy