Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

ZMENA PRIEBEHU TESTOVANIA DŇA 30. 1. 2021

Výsledky testovania 30. 1. 2021:
Účasť celkom 139 pozitívne testovaní občania 1
-----------------------

Dôležitý oznam!

Vzhľadom k tomu, že po poslednom vyjadrení ministra zdravotníctva je testovanie v našom okrese dobrovoľné, ruší sa v našej obci  systém testovania podľa časeniek , ktoré ste dnes obdržali.

TESTOVAŤ SA BUDE ZAJTRA  30.1.2021 ALE LEN  DO  12:00 hod.

a to podľa nasledovného harmonogramu:

08:00 - 09:00 občania z čísla domu    1 -   50

09:00 - 10:00 občania z čísla domu  51 - 100

10:00 - 11:00 občania z čísla domu 101 - 150

11:00 - 12:00 občania z čísla domu 151 - 225

Tí, ktorým uvedený termín testovania nevyhovuje, majú možnosť sa otestovať v okolitých obciach.

 

V prípade nejasností volajte na tel. číslo 0903 550171.
Starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň

OZNAM O TESTOVANÍ NA KORONAVÍRUS DŇA 30. 1. 2021

Oznamujeme občanom od 15 do 65 rokov, ktorí majú záujem a ktorí to potrebujú, že na základe rozhodnutia Krízového štábu sa v našej obci opätovne uskutoční testovanie na koronavírus.

V sobotu 30. januára 2021 v kultúrnom dome.
V čase o d 8:00 do 16:30 hod.

Časenky dostanú občania ešte dnes.

Výsledky testovania na koronavírus 23. 1. 2021

Výsledky dnešného testovania v našej obci:
TESTOVANÍ: 274 (spolu domáci aj cezpoľní)
POZITÍVNI: 3 (z toho 2 naši občania)

Testovaniu na koronavírus bude v obci IBA v sobotu 23. 1. 2021

OZNAM OBČANOM
Testovanie na koronavírus sa v našej obci uskutoční iba jeden deň, v sobotu 23. 1. 2021.
Testovanie sa uskutoční tak ako predchádzajúcich prípadoch v kultúrnom dome.
Dnes začala distribúcia časeniek do domácnosti, s cieľom zabrániť dlhému čakaniu.
Testovať sa bude v čase od 8:00 do 21:30 hod.
Prosíme občanov, aby rešpektovali určený čas, ktorý dostanú na časenkách.

Poznámka:
Kto sa z nejakých dôvodov nestihne testovať v obci, môže tak urobiť ešte v nedeľu 24. 1. 2021 v susedných obciach Dlhá nad Oravou a Chlebnice.

Starosta obce
Mgr. Ladislav Tomáň


Informácia o sčítaní osôb, domov a bytov v r. 2021

Uverejňujeme informačný materiál Štatistického úradu Slovenskej republiky (pdf) v ktorom sú linky na všetky aktuálne zdroje kde môže každý občan získať všetky informácie o príprave a priebehu Sčítania osôb, domov a bytov v roku 2021.

Dve aktuálne VZN platné pre rok 2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2020 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Staršie dokumenty z predchádzajúcich rokov i tieto dva najnovšie sú dostupné trvalo dostupné na podstránke Materiály a dokumenty.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy