Font Size

SCREEN

Cpanel

Články

Časopis Žiar

havrilanoviny

Obecné noviny - Spravodaj Žiar vychádzajú od roku 2002. Prvé číslo uzrelo svetlo sveta v decembri 2002. Snažíme sa aby noviny boli obsahovo zaujímavé, pestré a napriek štvrťročnej periodicite plnili informačnú funkciu čo najlepšie. K tomu oceníme a uvítame ak sa každý, kto môže prispieť do budúcich čísel ohlási a pripraví text, ktorý by sme mohli uverejniť. Vaše prípadné články doručte na obecný úrad v písomnej, alebo elektronickej podobe.

Po úmrtí dlhoročného šéfredaktora Mgr. Petra Havrilu (zomrel 9. 10. 2013), má redakčná rada troch stálych členov; Mgr. Ladislava Tomáňa a Mgr. Boženu Strežovú. Na tvorbe novín sa od čísla 2/2014 technicky a obsahovo podieľa František Jedinák, poslanec OZ.

 

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými, ktorí sa na to odhodlajú a pre záujemcov o staršie čísla vo formáte pdf, sú tieto dostupné na tejto archívnej stránke. Stačí ťuknúť na príslušné číslo a môžete si ho stiahnuť k sebe do počítača, alebo čítať priamo z internetu.

 

Ročník   Číslo 1   Číslo 2   Číslo 3   Číslo 4
2022   Ziar-12            
2021   Ziar-12            
2020   Ziar-12            
2019   Ziar-07   Ziar-12        
2018   Ziar-07    Ziar-12        
2017   Ziar-09    Ziar-12        
2016   Ziar-06    Ziar-12        
2015   Ziar-09   Ziar-12        
2014   Ziar-04   Ziar-10        
2013   Ziar-03   Ziar-12        
2012   Ziar-04   Ziar-07   Ziar-09   Ziar-12
2011   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-10   Ziar-12
2010   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-09   Ziar-12
2009   Ziar-04   Ziar-06   Ziar-09   Ziar_12
2008   Ziar-05   Ziar-09   Ziar-12    
2007   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-09   Ziar-12
2006   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-09   Ziar-12
2005   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-09   Ziar-12
2004   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-10   Ziar-12
2003   Ziar-03   Ziar-06   Ziar-09   Ziar-12
2002   Ziar-12            

 

Nachádzate sa tu: Home