Zmluva č. 2017


Číslo zmluvy: 2017
Dodávateľ:Elena Durdiaková
Odberateľ:Obec Sedliacka Dubová
Predmet:Kúpna zmluva - pozemok
Dátum vystavenia:
Poznámka:
Príloha: pdfKZ_Durdiakova.pdf(2137.21 kB)


  • pdf - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)