Zmluva č. 2017


Číslo zmluvy: 2017
Dodávateľ:Jurčák,Vavrečanová, Ďurkovič,Šutý,Mudrončíková
Odberateľ:Obec Sedliacka Dubová
Predmet:zmluva pozemok
Dátum vystavenia:
Poznámka:
Príloha: pdfzmluva_syparne.pdf(1191.3 kB)


  • pdf - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)