Zmluva č. 32021


Číslo zmluvy: 32021
Dodávateľ:Slovenská republika - Štatistický úrad SR Bratislava
Odberateľ:Obec Sedliacka Dubová
Predmet:výpožička
Dátum vystavenia:03.03.2021
Poznámka:
Príloha: pdf20210329150157_dodatok k zmluve.pdf(376.21 kB)


  • pdf - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)