Zmluva č. 2023A


Číslo zmluvy: 2023A
Dodávateľ:Havrila, Kuboš, Žufka
Odberateľ:Obec Sedliacka Dubová
Predmet:kúpna zmluva na pozemok
Dátum vystavenia:25.04.2023
Poznámka:
Príloha: pdf20230426090830_Kúpna zmluva 2023A.pdf(114.71 kB)


  • pdf - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)